Potřebujete z nejrůznějších důvodů, ať jsou to kritéria ekonomická, parametry bezpečnostní či pohled kriminalistický, posoudit web? Soudní znalec webových stránek s různým obsahem, rozsahem i designem Vám připraví ty nejlepší podklady, o něž se můžete důvěryhodně opřít. Kontaktujte odborníka, který si z hlediska svých profesních kvalit zasloužil nejen spokojenost řady svých klientů, ale taktéž uznání ze strany odborné veřejnosti. Obraťte se na solidního poskytovatele, který při posuzování specifických komponentů obdivuhodně disponuje šestým smyslem.

Nezávislost, objektivita, dobré profesní renomé…

Proč byste měli volit odborníka na poli soudního znalectví informačních a komunikačních technologií? Proč byste si měli myslet, že právě Vy patříte k okruhu klientely, která by mohla objektivní informace a výsledky prováděné analýzy využít? Pokud patříte do komerční oblasti, ale pokud Vaše činnost zasahuje také do sféry státní, jste rozhodně právě Vy cílovou skupinou, jíž renomovaný znalec rád poskytne své znalosti, dovednosti a posuzovací schopnosti. A za sympatickou cenu!