Jsou děti názoru, že nezdravé jídlo je palivem pro špičkové atlety?

Většina reklam vysílaných v USA v průběhu sportovních přenosů, které jsou nejčastěji sledovány diváky ve věku od 2 do 17 let, představuje, podle výzkumu časopisu Health Pediatrics, nezdravé produkty. Sportovní události, jichž se účastní sportovci, od kterých se vyžaduje výborná fyzická kondice, doprovázené reklamními přestávkami, v nichž se propaguje nezdravá strava, přiměly vedoucí vědeckou pracovnici Marii Braggovou, odbornou asistentku na Katedře zdraví obyvatelstva na New York University School of Medicine, aby se tímto tématem zabývala.
závodníci v běhu
„Právě poněkud zvlášní představa, že bychom sledovali sportovce v opravdu výborné fyzické kondici podávající pozoruhodné výkony a poté bychom v průběhu komerční pauzy šli zhlédnout reklamy na smažené kuře s hranolky a slazeným nápojem, nás přivedla k touze pochopit tyto reklamní tendence,“ říká Braggová. Ve studii s názvem Sports Sponsorships of Food and Nonalcoholic Beverages výzkumníci ohodnotili kvalitu příslušných potravin a nápojů pomocí modelu Nutrient Profile Model, což je systém používaný k identifikaci produktů, které mohou být inzerovány dětem ve Velké Británii a Austrálii. Studie použila údaje o sledovanosti televizních sportovních přenosů z roku 2015.
Společnost PepsiCo se v roce 2011 dohodla s americkou Národní fotbalovou ligou (NFL), že v rámci desetiletého obnoveného sponzoringu zaplatí každý rok 90 milionů dolarů, a že podle studie utratily Coca-Cola a McDonald\’s okolo 20 milionů dolarů na financování olympijských her. Reklamy mohou podle Braggové dětem a dospělým sledujícím sportovní přenosy vysílat matoucí signály. Dalším krokem ve výzkumu je zjistit, zda děti jedí více nezdravých produktů, pokud vidí, že jsou prezentovány v reklamách během sportovních akcí.
slané hranolky
Sportovní ligy již částečně přiznaly svůj vliv na návyky dětí vytvořením programů, jako Play 60 (NFL), jehož prostřednictvím liga věnuje více než 350 milionů dolarů programům zaměřeným na zdraví mládeže a zvyšování fyzické kondice. Ostatní ligy učinily totéž.