Historie zavádění počítačových sítí a Internetu na ruzyňském letišti v Praze

Československé aerolinie byly v Československé socialistické republice dlouhou dobu její vlajkovou společností. Vznikly v roce 1923 a do roku 1948 fungovaly jako akciová společnost. Po únorovém tzv. „vítězství pracujícího lidu“ a změně společenského systému se Československé aerolinie staly státním podnikem a v této pozici setrvaly až do roku 1990.
klávesnice černá
V době socialismu se podnik modernizoval způsobem úměrným té době, tedy mechanizační prostředky, kancelářské vybavení, stroje a zařízení pro údržbu letadel a veškerá letecká i zabezpečovací technika se v naší vlajkové společnosti objevovaly vždy velice rychle, neboť šlo o odvětví, které republiku reprezentovalo po celém světě. Ruzyňské letiště, které bylo mnohem menších rozměrů, a kde počet odbavených letů dosahoval sotva desetiny dnešního stavu, zabezpečovala Československá správa dopravních letišť, v jejímž dceřinném podniku se vyráběla a vyvíjela zabezpečovací letecká technika. Tehdy šlo v podstatě jen o analogové systémy a první výpočetní technika v podobě mainframových počítacích strojů (EC 1026) se v aeroliniích využívala pouze pro vybrané projekty zpracování mezd, letenek, leteckého paliva a materiálně technické základny.
značka Linux

ICL Unix, SUN Microsystems, Informix

S nástupem počítačových sítí ve světě se tato problematika řešila i v Československých aeroliniích. Objevily se tu první unixové serverové systémy s terminálovou sítí (ICL Unix), které se nacházely v různých lokalitách ruzyňského letiště. Prvním projektem byl provoz Technického úseku v budově hangáru F na „Novém letišti“ a v roce 1993 se k němu přidal i Letový úsek. To už však neexistovaly Československé aerolinie, nýbrž Česká republika, a tedy i České aerolinie. Některé unixové servery se nacházely v bývalé budově posádek na Novém letišti, která však musela být stržena při rozšiřování letištního prostoru, a servery byly přemístěny do klimatizovaného suterénu Hlavní správy na Starém letišti. ICL Unix postupně nahradily systémy od firmy Sun Microsystems, v roce 1996 dokonce první K servery a na ně navazující clusterová řešení s centrálním diskovým polem.
sálový superpočítač
České aerolinie začaly od roku 1995 zavádět interní počítačovou síť a většina kancelářských koncových stanic byla propojena prvním e-mailovým softwarem. První webové stránky a rezervační systém pro nákup letenek se v podniku objevil koncem roku 1995. O rok později již většina pracovišť všech podnikových úseků byla propojena mezi sebou (mezi servery) a mohla komunikovat prostřednictvím elektronické pošty. Přístup k Internetu mohli zaměstnanci v ČSA využívat postupně již od roku 1996.