Člověk se v dnešní době diví, jaké všechny technologie jsou k dispozici. Dříve jsme mohli využívat pouze základní technologie, které neoplývaly přílišnými výhodami, ale i tak jsme za ně byli rádi. V současnosti je však situace zcela jiná, neboť máme z čeho vybírat. To nám značně ztěžuje práci, což zná snad každý. Pokud jste si této skutečnosti vědomi, ale i tak máte zájem o výběr skutečně kvalitního osvětlení, měli byste, co by mohlo být pro vaše potřeby to zcela nejlepší. Příkladem lze uvést hned několik zdrojů, které však mají vždy jednu věc společnou. Když už se rozhodnete pro investici do světelných zdrojů, dbejte o to, aby každý vámi vybraný světelný zdroj byl úsporný. To je jediná a největší zásada, kterou byste se měli řídit.

Svítit neustále není nereálné

Říkáte si, že abyste dosáhli maximální spokojenosti, museli byste mít k dispozici osvětlení mimořádné kvality, a to bez debat. Příkladem může být taková zářivka . Ta je v současné době na velmi vysoké technické úrovni, na rozdíl od variant minulého století.